بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 632647
طراحی و ساخت سامانه فاضلاب کیگالی جهت پروژه آب و بهداشت عمومی
تاريخ انقضا 23/11/2018
كشور: روآندا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.