بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 633217
نوسازی و احداث سامانه های آبیاری، پروژه توسعه کشاورزی در دیکهیل
تاريخ انقضا 19/12/2018
كشور: جیبوتی
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان فرانسه قابل ارايه است.