بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 637591
تامین و نصب سامانه SCADA اسکادا جهت پروژه آبرسانی منطقه سِمی
تاريخ انقضا 26/04/2019
كشور: قزاقستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.