بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 637596
عملیات احداث تصفیه خانه فاضلاب شهر مارنیولی در منطقه کویمو کارتلی
تاريخ انقضا 17/04/2019
كشور: گرجستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.