بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 638624
طراحی، تامین و احداث واحد بخار نیروگاه 300MW با سوخت گاز در حلب
تاريخ انقضا 10/06/2019
كشور: سوریه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.