بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 638625
تامین و احداث تصفیه خانه و مخازن ذخیره جهت سامانه آبرسانی سورکهت
تاريخ انقضا 27/05/2019
كشور: نپال
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.