بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 638626
مشاوره شامل نظارت و پشتیبانی اجرا جهت پروژه ایستگاههای پمپاژ آب
تاريخ انقضا 19/05/2019
كشور: اردن
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.