بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 638629
عملیات نوسازی زیرساخت زهکشی و آبیاری در همادانی، واسع و فرخار
تاريخ انقضا 17/05/2019
كشور: تاجیکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.