بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 639922
احداث سدهای مخزنی جهت آبیاری 2 ولایت ینقل و ضنک در استان ظاهره
تاريخ انقضا 15/07/2019
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.