بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 639923
احداث سامانه آبرسانی و آموزش نگهداری و اجرا در منطقه شمال غربی
تاريخ انقضا 02/07/2019
كشور: غنا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.