بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 640441
تامین، نصب، احداث، راه اندازی، اجرا و نگهداری پروژه آبرسانی ملامچی
تاريخ انقضا 01/07/2019
كشور: نپال
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.