بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 640448
مشاوره جهت نوسازی و توقف جایگاه دفع زباله در بر الیاس، دریاچه قرعون
تاريخ انقضا 04/07/2019
كشور: لبنان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.