بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 641557
تامین تجهیزات مدیریت پسماندهای جامد جهت پروژه شهرهای استراتژیک
تاريخ انقضا 20/08/2019
كشور: تانزانیا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.