بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 642433
تقویت مرکز آبرسانی منطقه تاگونیت با استفاده از عملیات حفاری جدید
تاريخ انقضا 30/09/2019
كشور: مراکش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.