بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643345
طراحی، احداث، تامین، نصب و راه اندازی سامانه روغن پالم در 3 منطقه
تاريخ انقضا 09/10/2019
كشور: سیرالئون
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.