بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643347
مشاوره و پشتیبانی اجرا جهت پروژه مدیریت پسماند کوتایک و گغارکونیک
تاريخ انقضا 17/10/2019
كشور: ارمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.