بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 644245
نصب کنتورهای آب و تجهیزات اتصال در شهرستان، ظفرآباد و استروشن
تاريخ انقضا 19/11/2019
كشور: تاجیکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.