بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 644246
احداث ایستگاه پمپاژ، مخازن آب و عملیات حفاری چاهها در شهر پنجکنت
تاريخ انقضا 19/11/2019
كشور: تاجیکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.