بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646157
احداث 25کیلومتر لوله، تصفیه خانه فاضلاب و 650اشتراک خانگی، کاپنگوریا
تاريخ انقضا 08/01/2020
كشور: کنیا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.