بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646158
احداث سازه ها و سامانه های جایگاه دفن زباله و جاده مرتبط در هرازدان
تاريخ انقضا 10/01/2020
كشور: ارمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.