بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646341
عملیات احداث و اجرای مرغداری در مناطق مختلف ولایات دایکندی و کنر
تاريخ انقضا 01/01/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.