بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647731
طراحی و ساخت جایگاه دفن زباله در شهر مونروویا، پروژه بهداشت عمومی
تاريخ انقضا 17/02/2020
كشور: لیبریا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.