بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 648447
مهندسی، تامین، احداث و راه اندازی سامانه متمرکز مدیریت فاضلاب، حالول
تاريخ انقضا 15/03/2020
كشور: قطر
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.