بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 648641
عملیات مدیریت آبهای سطحی محوطه تودون – وادا در سوکوتو متروپولیس
تاريخ انقضا 24/03/2020
كشور: نیجریه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.