بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 653059
عملیات احداث مرکز توزیع آب و شبکه مرتبط، پروژه آبرسانی استان تاشکند
تاريخ انقضا 31/07/2020
كشور: ازبکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.