بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 654233
نوسازی و احداث مراکز توزیع و 172 کیلومتر شبکه آبرسانی در منطقه پیمبا
تاريخ انقضا 22/09/2020
كشور: موزامبیک
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.