بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 655542
اجرا و نگهداری ایستگاه انتقال پسماندها به محل دفن زباله در روشه بوئیس
تاريخ انقضا 20/10/2020
كشور: موریس
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.