بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 655547
عملیات اجرایی نوسازی و احداث زیرپروژه های کانال چهاردره، ولایت کندوز
تاريخ انقضا 06/10/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.