بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 655933
احداث مرکز توزیع آب و شبکه مرتبط، پروژه ارتقاء‌ آبرسانی استان تاشکند
تاريخ انقضا 13/11/2020
كشور: ازبکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.