بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 657833
اجرا و نگهداری ایستگاه انتقال و حمل پسماندها در روشه بوئیس (تمدید)
تاريخ انقضا 15/01/2021
كشور: موریس
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.