بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 659733
تامین 22دستگاه پمپ آب شناور و ملزومات جهت بکارگیری در آدیس آبابا
تاريخ انقضا 03/03/2021
كشور: اتیوپی
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.