بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 664545
نوسازی سامانه بهداشت و فاضلاب و احداث سازه ها در کومیلا و داسو
تاريخ انقضا 03/08/2021
كشور: پاکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.