بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 665631
احداث سامانه مدیریت پسماند جامد و تاسیسات مرتبط در استان کراتی
تاريخ انقضا 01/09/2021
كشور: کامبوج
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.