بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 665635
تامین تجهیزات تشخیص نشت Leak Detection جهت هیات برق و آب دبی
تاريخ انقضا 25/08/2021
كشور: امارات
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.