بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669532
مشاوره و نظارت بر اتوماسیون سامانه های مدیریت فاضلاب، پورت لوئیس
تاريخ انقضا 23/12/2021
كشور: موریس
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.