بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669914
عملیات احداث سامانه آبرسانی جهت پروژه آب و بهداشت منطقه ساپتاری
تاريخ انقضا 02/01/2022
كشور: نپال
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.