بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 675434
عملیات اجرا و نگهداری تاسیسات آبیاری فضای سبز شهری منطقه دخان
تاريخ انقضا 17/07/2022
كشور: قطر
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.