بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 676328
احداث مخازن،‌ سامانه کلراسیون و خطوط لوله شبکه آبرسانی در نوکوس
تاريخ انقضا 15/07/2022
كشور: ازبکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.