بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 683526
احداث سامانه دفن زباله جهت پروژه مدیریت پسماند جامد در کوموکارتلی
تاريخ انقضا 21/02/2023
كشور: گرجستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.