بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 694076
مشاوره شامل نظارت و پشتیبانی اجرایی، پروژه آب و فاضلاب در بورسا
تاريخ انقضا 29/12/2023
كشور: ترکیه
متن آگهی حاوی اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارایه است.