بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 696216
گسترش، نوسازی و ارتقاء شبکه آبرسانی مناطق شهری در نواحی یورت
تاريخ انقضا 07/03/2024
كشور: مغولستان
متن آگهی حاوی اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارایه است.