بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 660614
خدمات مشاوره شامل طراحی و نظارت بر احداث سامانه آبرسانی کراچی
تاريخ انقضا 15/03/2021
كشور: پاکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 660458
نوسازی سامانه آب ایوانووکا در ایسیک آتا، پروژه آبرسانی استان چوی
تاريخ انقضا 10/03/2021
كشور: قرقیزستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 660453
احداث سامانه آبرسانی در منطقه بائولام، پروژه زیرساخت استان کائوبانگ
تاريخ انقضا 12/03/2021
كشور: ویتنام
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 660452
احداث مخازن ذخیره آب و نصب خطوط لوله جهت پروژه آبرسانی دادهیکوت
تاريخ انقضا 18/03/2021
كشور: نپال
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 660448
نوسازی تاسیسات و ایستگاه پمپاژ جهت پروژه آب آشامیدنی اولاد عبدالله
تاريخ انقضا 30/03/2021
كشور: مراکش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 660447
عملیات نوسازی و اجرای تاسیسات آبرسانی و ایستگاه پمپاژ در طنجه
تاريخ انقضا 24/03/2021
كشور: مراکش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 660444
جایگزینی لوله های آب Soft Water Pipes  جهت وزارت بهداشت، مسقط
تاريخ انقضا 16/03/2021
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 660441
نصب 67.4 کیلومتر خطوط لوله آب و 2720 اشتراک خانگی در پوراشاواز
تاريخ انقضا 16/03/2021
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.