بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645447
نوسازی کانال‌های آبرسانی در تخار و بدخشان جهت پروژه رودخانه پنج-آمو
تاريخ انقضا 07/12/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645438
نوسازی و نگهداری قنات سداب در ولایت دماء و الطائبین، استان شمال شرقی
تاريخ انقضا 16/12/2019
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645437
عملیات مرمت و نگهداری قنات الخفیجی در ولایت العامرات، استان مسقط
تاريخ انقضا 09/12/2019
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645258
مشاوره جهت پروژه مدیریت زیرساخت‌های آبیاری و زهکشی مناطق جنوبی
تاريخ انقضا 06/01/2020
كشور: قزاقستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645257
احداث شبکه های فاضلاب و ایستگاه‌های پمپاژ در 3 شهر استان سیردریا
تاريخ انقضا 30/12/2019
كشور: ازبکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645256
تامین کنتور و انواع تجهیزات جهت پروژه نوسازی آب و فاضلاب در ناریان
تاريخ انقضا 10/01/2020
كشور: قرقیزستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645255
پروژه عمومی نوسازی و احداث زیرساخت‌های آب و فاضلاب در شهر خوروگ
تاريخ انقضا 01/11/2020
كشور: تاجیکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645248
طراحی و احداث 70 کیلومتر شبکه آب و 10هزار اشتراک در منطقه نامیبه
تاريخ انقضا 17/12/2019
كشور: آنگولا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.