بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 660427
تامین و نصب 9 سامانه تصفیه آب به ظرفیت 2300m3/hr در جنوب نینوا
تاريخ انقضا 23/03/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 660243
تامین 10.8 کیلومتر انواع لوله GRP و اتصالات، پروژه نوسازی سامانه آب
تاريخ انقضا 02/03/2021
كشور: زیمبابوه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 660241
احداث 31 سامانه کوچک مقیاس آب آشامیدنی جهت مناطق روستایی
تاريخ انقضا 12/03/2021
كشور: توگو
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان فرانسه قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 660219
نوسازی تاسیسات آب آشامیدنی و ایستگاه پمپاژ منطقه وادحشف، طنجه
تاريخ انقضا 24/03/2021
كشور: مراکش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 660218
تامین و نصب واحدهای پمپاژ اضطراری آب در منطقه وادی درعه، تافیلات
تاريخ انقضا 17/03/2021
كشور: مراکش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 660217
نوسازی شبکه توزیع آب آشامیدنی در تمگروت و تاگونیت، استان زاگورا
تاريخ انقضا 17/03/2021
كشور: مراکش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 660216
عملیات احداث مخزن بارگیری جهت پروژه آب آشامیدنی در شهر جرسیف
تاريخ انقضا 18/03/2021
كشور: مراکش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 660214
عملیات نوسازی ایستگاه پمپاژ الحبیبیه جهت پروژه ارتقاء آب و فاضلاب بغداد
تاريخ انقضا 15/03/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.