بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 667452
عملیات اجرایی ساخت و ساز و تخریب سامانه تصفیه فاضلاب منطقه ماله
تاريخ انقضا 25/10/2021
كشور: مالدیو
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 667451
تامین لوله و اتصالات جهت آبرسانی مناطق شهری در 6 استان مختلف
تاريخ انقضا 28/10/2021
كشور: آنگولا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 667447
نوسازی سامانه های آب شامل 25چاه، 16کیلومتر لوله و 7مخزن در غزه
تاريخ انقضا 19/10/2021
كشور: فلسطین
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 667446
تامین 4000دستگاه کنتور آب پیش‌پرداخت جهت پروژه آبرسانی نکهاتابای
تاريخ انقضا 18/10/2021
كشور: مالاوی
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 667431
عملیات اجرایی احداث 9بند جهت پروژه آبیاری مناطق اطراف رودخانه سِند
تاريخ انقضا 12/10/2021
كشور: پاکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 667421
احداث ایستگاه پمپاژ، شبکه فاضلاب و امور مرتبط در پارک نوآوری مسقط
تاريخ انقضا 17/10/2021
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 667238
عملیات احداث مخزن ذخیره آب در ولایت بوشر جهت شهرداری مسقط
تاريخ انقضا 11/10/2021
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 667236
تامین تجهیزات شامل سامانه متمرکز داده کنتورهای هوشمند آب، دبی
تاريخ انقضا 20/10/2021
كشور: امارات
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.