بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 306191
نوسازي شبكه آب حد فاصل ايستگاه و مخزن ميهاي ويتيازو در شهر پريدال
تاريخ انقضا 07/10/2013
كشور: روماني
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 306189
نوسازي طرح آبياري چاريكار كانال در ولايت پروان شامل احداث سازه هاي زهكشي
تاريخ انقضا 08/10/2013
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 306178
نصب و راه اندازي شبكه فاضلاب در مناطق گانشپور، آمبرتلب و رامنگر در روكي
تاريخ انقضا 06/11/2013
كشور: هند
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 306176
تامين انواع تجهيزات جهت برنامه مديريت ارتقاء سامانه آب و فاضلاب كلمبو
تاريخ انقضا 31/10/2013
كشور: سريلانكا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 306175
نوسازي و احداث شبكه فاضلاب شهر انديجان جهت برنامه سرمايه گذاري تامين آب
تاريخ انقضا 15/10/2013
كشور: ازبكستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 306173
ارتقاء سامانه آبياري منطقه دينه فونگ در استان كائو بانگ، پروژه توسعه روستايي
تاريخ انقضا 04/10/2013
كشور: ويتنام
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 306136
احداث خطوط اصلي انتقال آب گذرنده از عرض رودخانه در شهر كولنا
تاريخ انقضا 20/10/2013
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 306113
ارتقاء طرح آبياري منگان و دشت ارچي در ولايت كاپيسا جهت وزارت زراعت
تاريخ انقضا 24/09/2013
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.