بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 644237
تامین انواع تجهیزات و ماشین آلات دفن زباله، پروژه مدیریت پسماند جامد
تاريخ انقضا 08/11/2019
كشور: ازبکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 644236
تامین انواع ماشین آلات و ابزار جهت پروژه توسعه آبرسانی در مناطق غربی
تاريخ انقضا 12/11/2019
كشور: ازبکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 644228
احداث تاسیسات زیرساختی جهت مرکز پرورش آبزیان در مرباط، صلاله
تاريخ انقضا 11/11/2019
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 644226
احداث مخازن و نصب 45.9کیلومتر انواع خطوط لوله آبرسانی در ماکوتانو
تاريخ انقضا 19/11/2019
كشور: کنیا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 644225
احداث تصفیه خانه فاضلاب و نصب 12.5کیلومتر خطوط لوله در ماکوتانو
تاريخ انقضا 19/11/2019
كشور: کنیا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 644224
تامین، نصب، تست و راه اندازی شبکه توزیع آب ناحیه نیالی در مومبسا
تاريخ انقضا 05/11/2019
كشور: کنیا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 644138
طراحی، تامین، نصب و راه اندازی سامانه پمپ SPV جهت 9 منطقه مختلف
تاريخ انقضا 06/11/2019
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 644136
احداث و ارتقاء تصفیه خانه های فاضلاب و سامانه های مرتبط در باک‌گیانگ
تاريخ انقضا 11/11/2019
كشور: ویتنام
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.