بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 666513
طراحی و احداث تصفیه خانه فاضلاب در شهرک صنعتی صور، ولایت مسقط
تاريخ انقضا 16/09/2021
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 666512
خدمات مشاوره شامل طراحی و نظارت بر نگهداری سیل‌بند در شهر صلاله
تاريخ انقضا 20/09/2021
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 666511
عملیات نگهداری 2 سد مخزنی وادی عکمون و جبل سمحان در استان ظفار
تاريخ انقضا 20/09/2021
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 666327
احداث، بازسازی و جایگزینی مخازن آب و شبکه آبرسانی در دوشنبه شهر
تاريخ انقضا 14/09/2021
كشور: تاجیکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 666325
نوسازی تاسیسات آب و ایستگاه‌های پمپاژ در ابو الجعد، واد زم و بن صالح
تاريخ انقضا 23/09/2021
كشور: مراکش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 666322
نوسازی و گسترش شبکه های آب و فاضلاب جهت پروژه آبرسانی ناریان
تاريخ انقضا 11/10/2021
كشور: قرقیزستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 666321
احداث 2مخزن آب جدید جهت پروژه آبرسانی و مدیریت فاضلاب در اوزگن
تاريخ انقضا 08/09/2021
كشور: قرقیزستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 666318
خدمات مشاوره جهت اجرای پروژه آب و فاضلاب و بهداشت عمومی داکا
تاريخ انقضا 09/09/2021
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.