بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 672836
احداث و تکمیل تصفیه خانه و خطوط لوله سامانه آبرسانی کامپونگ چام
تاريخ انقضا 29/03/2022
كشور: کامبوج
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 672834
طراحی، تامین و نصب 21 ایستگاه سنجش سطح آب رودخانه در کویته
تاريخ انقضا 24/03/2022
كشور: پاکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 672833
طراحی، تامین و راه اندازی 20سامانه هواشناسی خودکار AWS در کویته
تاريخ انقضا 24/03/2022
كشور: پاکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 672341
طراحی، تامین و احداث سامانه یکپارچه مدیریت آب و فاضلاب آدیس آبابا
تاريخ انقضا 24/03/2022
كشور: اتیوپی
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 672338
مهندسی، تامین، نصب و راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب شهرهای کوچک
تاريخ انقضا 12/04/2022
كشور: تونس
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 672337
نوسازی ایستگاه‌های پمپاژ، تصفیه خانه های آب و تامین تجهیزات مرتبط
تاريخ انقضا 22/03/2022
كشور: مراکش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 672334
احداث سازه های آبی اطراف رود نامائو و نامکور، پروژه مدیریت سیلاب‌ها
تاريخ انقضا 24/03/2022
كشور: لائوس
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 672332
نوسازی ایستگاه انتقال زباله جهت پروژه مدیریت پسماند جامد در تفلیس
تاريخ انقضا 14/03/2022
كشور: گرجستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.