بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 658741
طراحی، تامین،‌ احداث، نصب و راه اندازی سامانه تصفیه ریز پالایش، دبی
تاريخ انقضا 27/01/2021
كشور: امارات
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 658736
تامین و نصب لوله های آب جهت نوسازی تاسیسات آبرسانی و ایستگاه پمپاژ
تاريخ انقضا 03/02/2021
كشور: مراکش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 658734
احداث سامانه مدیریت پسماند جامد در تامبانگ، پروژه محیط زیست شهری
تاريخ انقضا 28/01/2021
كشور: کامبوج
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 658728
تامین تجهیزات و نرم افزار جهت پروژه مدیریت پسماند جامد منطقه یاوان
تاريخ انقضا 25/01/2021
كشور: تاجیکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 658724
طراحی، تامین، نصب، تست و راه اندازی ایستگاه‌های هواشناسی در کویته
تاريخ انقضا 04/02/2021
كشور: پاکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 658722
تامین انواع ولوهای کاهنده فشار آب سرد جهت بکارگیری در نیروگاه تاربیلا
تاريخ انقضا 10/02/2021
كشور: پاکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 658707
عملیات نوسازی سامانه آبیاری در منطقه حضرت سلطات، ولایت سمنگان
تاريخ انقضا 16/01/2021
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 658706
عملیات نوسازی سامانه آبیاری حسن خیل در ولایت بلخ جهت وزارت زراعت
تاريخ انقضا 17/01/2021
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.