بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 644125
نوسازی کانال اصلی کوچا حصار و ارپولی در ولایت‌های تخار و بدخشان
تاريخ انقضا 26/10/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 644121
تامین تجهیزات و ماشین آلات جهت پروژه آب و فاضلاب در استان نینوی
تاريخ انقضا 11/11/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 644102
عملیات احداث فضاهای باز در ناحیه شمال صلاله جهت شهرداری ظفار
تاريخ انقضا 05/11/2019
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643858
عملیات مدیریت و ارتقاء منابع آب منطقه تورتکول در جنوب قاراقالپاقستان
تاريخ انقضا 01/11/2019
كشور: ازبکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643857
بازسازی و احداث 22.7 کیلومتر لوله های پلی ‌اتیلنی انتقال آب در خوروگ
تاريخ انقضا 13/11/2019
كشور: تاجیکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643856
احداث سد مخزنی و سامانه آبیاری جذبی کاپس، پروژه رودخانه آخوریان
تاريخ انقضا 25/10/2019
كشور: ارمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643855
طراحی و احداث تصفیه خانه فاضلاب و نوسازی زیرساخت آبرسانی قره سو
تاريخ انقضا 20/11/2019
كشور: قرقیزستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643854
عملیات ارتقاء سازه پشتیبان رودخانه پنجشیر در حصه اول، ولایت کاپیسا
تاريخ انقضا 16/10/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.