بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 644927
تامین سامانه مدیریت اطلاعات جهت پروژه پسماندهای جامد در کولاب
تاريخ انقضا 21/11/2019
كشور: تاجیکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 644926
احداث و تکمیل جایگاهای دفن زباله، پروژه ارتقاء مدیریت پسماندهای جامد
تاريخ انقضا 26/11/2019
كشور: ازبکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 644924
طراحی، احداث و راه اندازی 15کیلومتر خطوط لوله آب فولادی در آنگات
تاريخ انقضا 21/01/2020
كشور: فیلیپین
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 644919
احداث زیرساخت‌های آب و فاضلاب مونگو، کائوما و سنانگو در استان غربی
تاريخ انقضا 19/11/2019
كشور: زامبیا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 644914
تامین سامانه های جمع آوری فاضلاب شهری تریچی در ایالت تامیل نادو
تاريخ انقضا 16/12/2019
كشور: هند
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 644896
طراحی، تامین و نصب سیلوهای فولادی در قندهار و هرات، وزارت زراعت
تاريخ انقضا 30/11/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 644895
احداث کانال ناحیه زنده جان در ولایت هرات جهت وزارت توسعه روستایی
تاريخ انقضا 18/11/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 644246
احداث ایستگاه پمپاژ، مخازن آب و عملیات حفاری چاهها در شهر پنجکنت
تاريخ انقضا 19/11/2019
كشور: تاجیکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.