بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 650529
جایگزینی و گسترش شبکه آبرسانی و احداث سازه های مرتبط در کاوامبوا
تاريخ انقضا 30/06/2020
كشور: زامبیا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 650528
احداث شبکه خطوط لوله، ایستگاه‌های پمپاژ  و تصفیه خانه آب در مونسه
تاريخ انقضا 30/06/2020
كشور: زامبیا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 650521
طراحی، تامین و نصب گیت‌های سد آبیاری درونته جهت وزارت انرژی و آب
تاريخ انقضا 03/05/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 650517
نصب سامانه مدرن آبیاری در منطقه ملده تا انتهای محدوده ولایت سویق
تاريخ انقضا 17/05/2020
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 650515
عملیات اجرایی فاز چهارم سامانه تصفیه آب در میدان نفتی استان میسان
تاريخ انقضا 19/05/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 650327
تامین تجهیزات جهت پروژه توسعه منابع آب ننگرهار،‌ وزارت زراعت و آبیاری
تاريخ انقضا 07/05/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 650326
عملیات احداث زیرساخت آبرسانی منطقه چیوکا، پروژه آب و فاضلاب شهری
تاريخ انقضا 08/05/2020
كشور: کنیا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 650325
احداث سامانه آب آشامیدنی بیاکر و مایکارا جهت توسعه پارک صنعتی تیگرای
تاريخ انقضا 08/05/2020
كشور: اتیوپی
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.