بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 665619
ساخت و اجرای فاز1 تصفیه خانه فاضلاب به ظرفیت 10MLD در هولهومالی
تاريخ انقضا 16/09/2021
كشور: مالدیو
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 665614
ارتقاء سامانه زهکشی و احداث سازه های مرتبط در جهیکارگاچا پوراشاوا
تاريخ انقضا 17/08/2021
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 665452
طراحی و احداث 50 کیلومتر شبکه آب و 15هزار اشتراک خانگی در کوئیتو
تاريخ انقضا 24/08/2021
كشور: آنگولا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 665451
احداث سامانه آبرسانی شامل مخزن، خط لوله اصلی و جاده دسترسی
تاريخ انقضا 20/08/2021
كشور: اسواتینی
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 665448
عملیات احیای اراضی، بازیابی آبگیرها و نوسازی کانال‌های پساب در آتیراو
تاريخ انقضا 22/08/2021
كشور: قزاقستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 665445
عملیات لوله کشی مجدد در واحد نمک‌زدایی ایستگاه K و جبل‌علی، دبی
تاريخ انقضا 11/08/2021
كشور: امارات
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 665444
تامین مواد جهت اتصال جدید و نگهداری فنی اشتراک خانگی آب در دبی
تاريخ انقضا 18/08/2021
كشور: امارات
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 665441
اجرا و نگهداری سامانه فاضلاب و تصفیه خانه در شهرک صنعتی میسعید
تاريخ انقضا 15/08/2021
كشور: قطر
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.