بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643343
عملیات حفاری و تست سامانه پمپاژ 20چاه جهت هیات آب منطقه لیلونگوئه
تاريخ انقضا 01/10/2019
كشور: مالاوی
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643336
تامین، نصب، تست و راه اندازی شبکه توزیع آب در مناطق مختلف دبی
تاريخ انقضا 23/10/2019
كشور: امارات
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643327
طراحی، ساخت، تامین، نصب و راه اندازی سامانه آب منطقه استونگ ترنگ
تاريخ انقضا 30/10/2019
كشور: کامبوج
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643326
احداث سامانه زهکشی شامل لوله بتونی و تصفیه خانه فاضلاب در پورسات
تاريخ انقضا 18/10/2019
كشور: کامبوج
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643325
احداث سامانه های ارتقاء جایگاه دفن زباله، پروژه زیرساخت توریسم مکانگ
تاريخ انقضا 16/10/2019
كشور: کامبوج
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643316
عملیات اجرایی احداث 20مزرعه پرورش ماهی و یک مرغداری در کندوز
تاريخ انقضا 14/10/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643315
مطالعات ژئوفیزیک و تست 16 چاه آب در منطقه زرنگ در ولایت نیمروز
تاريخ انقضا 03/10/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643314
احداث سازه پشتیبان رودخانه آبپاشک در منظقه گرشک در ولایت نیمروز
تاريخ انقضا 09/10/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.