بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 670432
جایگزینی سامانه تصفیه آب در وادی الطائین جهت استان شمال شرقی
تاريخ انقضا 19/01/2022
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 670431
جایگزینی سامانه شیرین کننده آب (اسمزی معکوس) در هیما، الوسطی
تاريخ انقضا 19/01/2022
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 670426
نوسازی ایستگاه پمپاژ فاضلاب در الرصافه، پروژه ارتقاء سامانه آب بغداد
تاريخ انقضا 17/01/2022
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 670421
نوسازی خطوط لوله 800mm و 1000mm سامانه گرمایش در اولانباتور
تاريخ انقضا 17/01/2022
كشور: مغولستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669926
طراحی و نصب ایستگاه‌های هواشناسی و اندازه گیری سیلاب در کویته
تاريخ انقضا 17/01/2022
كشور: پاکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669924
احداث کانال‌های زهکشی جهت مدیریت سیلاب‌ در الغبره شمالی، مسقط
تاريخ انقضا 13/01/2022
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669914
عملیات احداث سامانه آبرسانی جهت پروژه آب و بهداشت منطقه ساپتاری
تاريخ انقضا 02/01/2022
كشور: نپال
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669539
عملیات احداث سد محافظتی (سیل‌بند) در ولایت العامرات، استان مسقط
تاريخ انقضا 16/12/2021
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.