بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647531
عملیات نگهداری و تقویت قنات النزوح در وادی بنی هنی در ولایت الرستاق
تاريخ انقضا 10/02/2020
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647332
احداث سامانه آبخیزداری در ازیالا، اوبیزی، ایزیوزو، ایهیوما، اوگبورو و اموئش
تاريخ انقضا 07/02/2020
كشور: نیجریه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647329
نوسازی سامانه الکترومکانیک سدهای آب در مناطق بین الویدان و ایت ورده
تاريخ انقضا 25/03/2020
كشور: مراکش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647328
نوسازی تاسیسات آبرسانی، ایستگاه پمپاژ و سامانه های مرتبط در طنجه
تاريخ انقضا 26/02/2020
كشور: مراکش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647138
احداث تصفیه خانه آب شامل ساختمان و سامانه کلراسیون در چولپون - آتا
تاريخ انقضا 12/02/2020
كشور: قرقیزستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647137
احداث آبگیر جدید بر رودخانه آرال و خط لوله ایستگاه پنجم در چولپون - آتا
تاريخ انقضا 12/02/2020
كشور: قرقیزستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647135
عملیات بازسازی انبار مرکزی جهت پروژه پسماند جامد در منطقه یاوان
تاريخ انقضا 31/01/2020
كشور: تاجیکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647134
بازسازی و ایجاد 58 جایگاه جمع آوری زباله، پروژه پسماند جامد در یاوان
تاريخ انقضا 31/01/2020
كشور: تاجیکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.