بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 683526
احداث سامانه دفن زباله جهت پروژه مدیریت پسماند جامد در کوموکارتلی
تاريخ انقضا 21/02/2023
كشور: گرجستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 683523
طراحی، نوسازی و احداث شبکه فاضلاب در نواحی W1 و W2 شهر داکا
تاريخ انقضا 15/02/2023
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 683522
طراحی، تامین، نصب و نگهداری 4 سامانه یخ‌سازی با استفاده از آب دریا
تاريخ انقضا 15/02/2023
كشور: مالدیو
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 683514
توسعه سامانه مدیریت فاضلاب اورگنج، پیتناک و خیوه در منطقه خوارزم
تاريخ انقضا 27/02/2023
كشور: ازبکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 683513
ارتقاء سامانه آبرسانی ناحیه قره اوزاک، پروژه توسعه آب در منطقه غرب
تاريخ انقضا 27/02/2023
كشور: ازبکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 683512
طراحی، ساخت و توسعه تصفیه خانه آب کوراش‌خانه، پروژه آب نمنگان
تاريخ انقضا 27/02/2023
كشور: ازبکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 683511
توسعه سامانه مدیریت پساب‌ها در ناحیه قرشی، پروژه فاضلاب کشک‌دریا
تاريخ انقضا 27/02/2023
كشور: ازبکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 682619
تامین تجهیزات جهت مکانیزاسیون مدیریت مراکز کشاورزی در منطقه ریما
تاريخ انقضا 10/01/2023
كشور: نیجریه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.