بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 653924
نوسازی سامانه های فاضلاب متمرکز در کیگالی، برنامه بهداشت عمومی
تاريخ انقضا 11/09/2020
كشور: روآندا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 653921
تامین و نصب سامانه پایش سطح آب و تجهیزات و ساختمان مرتبط در مکانگ
تاريخ انقضا 03/09/2020
كشور: ویتنام
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 653917
احداث 97 کیلومتر خطوط فاضلاب جذبی و شاهلوله های مرتبط در کلمبو
تاريخ انقضا 28/08/2020
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 653907
مهندسی، تامین، احداث و راه اندازی جایگاه دفن زباله در میدان نفتی الغراف
تاريخ انقضا 26/08/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 653729
اجرای عملیات نوسازی شبکه آبیاری خلچان در قریه گذره جهت ولایت هرات
تاريخ انقضا 06/09/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 653728
عملیات ارتقاء شبکه آبیاری قریه جوی دهنه در ولایت بلخ جهت وزارت زراعت
تاريخ انقضا 29/08/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 653727
عملیات ارتقاء کانال ذخیره آب در قریه نل منطقه محمد آغه جهت ولایت لوگر
تاريخ انقضا 03/09/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 653726
اجرای عملیات ارتقاء جهت شبکه آبیاری شولک در منطقه پل علم، ولایت لوگر
تاريخ انقضا 27/08/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.