بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 659431
ارتقاء و نگهداری سامانه زهکشی و فاضلاب منطقه یامونا، ایالت اوتاراکهاند
تاريخ انقضا 12/02/2021
كشور: هند
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 659426
خدمات مشاوره استراتژیک و پشتیبانی جهت برنامه آبرسانی روستایی
تاريخ انقضا 08/02/2021
كشور: تانزانیا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 659421
عملیات جایگزینی سامانه تصفیه آب در بیمارستان البریمی، وزارت بهداشت
تاريخ انقضا 10/02/2021
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 659226
احداث و گسترش 4 سامانه آب آشامیدنی حومه شهر زحله، استان بقاع
تاريخ انقضا 11/02/2021
كشور: لبنان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 659223
طراحی، ساخت و اجرای تصفیه خانه فاضلاب حوضه آبریز شرق آدیس آبابا
تاريخ انقضا 23/02/2021
كشور: اتیوپی
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 659219
تامین، نصب و راه اندازی سامانه کلرین دی اکساید ایستگاه K جبل‌علی
تاريخ انقضا 01/02/2021
كشور: امارات
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 659214
تامین، نصب و راه اندازی شبکه ایستگاه‌های پایش کیفیت هوای شهر کابل
تاريخ انقضا 08/02/2021
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 658928
نوسازی، جایگزینی و احداث سازه و کانال‌های بتونی سامانه آبیاری پراوایا
تاريخ انقضا 08/02/2021
كشور: قرقیزستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.