بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 655737
عملیات اجرایی احداث جاده هوشاب – آواران – خضدار به طول 146 کیلومتر
تاريخ انقضا 13/10/2020
كشور: پاکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 655736
عملیات نوسازی و ارتقاء سد آبیاری گورونیو در مرکز دره لیما، ایالت سوکوتو
تاريخ انقضا 29/10/2020
كشور: نیجریه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 655735
تامین انواع تجهیزات برق جهت احداث خط انتقال 132kV لوکوجا - اوکیاگبه
تاريخ انقضا 17/11/2020
كشور: نیجریه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 655734
عملیات احداث خطوط اصلی انتقال آب و تاسیسات مرتبط در منطقه سایس
تاريخ انقضا 22/10/2020
كشور: مراکش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 655733
پروژه عمومی آبرسانی مناطق سایس و گارت شامل اجرا و خدمات مشاوره
تاريخ انقضا 31/12/2025
كشور: مراکش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 655732
عملیات نوسازی و احداث زیرپروژه های آبیاری در تخار، پروژه رودخانه آمو
تاريخ انقضا 21/10/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 655731
تامین، نصب و راه اندازی ترانسفورماتور 110/20kV پست برق شمال کابل
تاريخ انقضا 14/10/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 655729
طراحی، تامین، احداث و راه اندازی شبکه پست برق 132/32/11kV گلشن
تاريخ انقضا 07/12/2020
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 655728
عملیات اتصال شبکه 132/33kV به نیروگاه بادی 50MW چاندپور و کاکزبازار
تاريخ انقضا 03/11/2020
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 655727
تامین قطعات HGPI جهت گاز توربین نیروگاه 225MWشیکالباها، چاتوگرام
تاريخ انقضا 29/10/2020
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.