بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 676314
عملیات بهسازی و تسطیح پیشرفته زمین و سازه های مرتبط در ام صلال
تاريخ انقضا 26/07/2022
كشور: قطر
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 676312
احداث 22.3 کیلومتر جاده و سازه های زهکشی مرتبط در مجیب شیلپانگر
تاريخ انقضا 20/07/2022
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 676311
طراحی، تامین، نصب، تست و راه اندازی زیرساخت اندازه گیری برق، داکا
تاريخ انقضا 18/07/2022
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 676306
تامین سازه های فولادی پست‌های برق، پروژه سامانه انتقال منطقه جنوب
تاريخ انقضا 21/07/2022
كشور: تایلند
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 676305
تامین تجهیزات شامل سوئیچ قطع اتصال، پروژه توسعه سامانه انتقال برق
تاريخ انقضا 19/07/2022
كشور: تایلند
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 676304
طراحی، تامین،‌ نصب و راه اندازی خط انتقال 132kV گوراهی - کانگاری
تاريخ انقضا 19/07/2022
كشور: نپال
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 676303
تامین، نصب و راه اندازی سامانه برق خورشیدی در 130 مرکز آموزشی
تاريخ انقضا 15/07/2022
كشور: نپال
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 676302
نوسازی و ارتقاء سامانه آبیاری در منطقه کوانزا، پروژه توسعه کشاورزی
تاريخ انقضا 29/07/2022
كشور: آنگولا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 676301
عملیات ارتقاء کیفیت آب 3 منطقه جهت پروژه آبرسانی و بهداشت عمومی
تاريخ انقضا 22/07/2022
كشور: آنگولا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 675438
طراحی، تامین و نصب تصفیه خانه کاراکول، پروژه فاضلاب ایسیک - کول
تاريخ انقضا 22/06/2022
كشور: قرقیزستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.