بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 671438
تامین ترانسفورماتور ولتاژ خازن کوپلینگ جهت سامانه انتقال برق جنوب
تاريخ انقضا 22/03/2022
كشور: تایلند
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 671437
تامین سرج ارستر 500kV Surge Arrester پروژه ارتقاء سامانه انتقال برق
تاريخ انقضا 21/04/2022
كشور: تایلند
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 671436
تامین و نصب پست 110/30kV پارک صنعتی بوگیسیرا و خط 110kV مرتبط
تاريخ انقضا 04/03/2022
كشور: روآندا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 671435
طراحی، تامین و نصب خطوط برق LV و MV در نیانزا، گیساگارا و نیاگورو
تاريخ انقضا 01/03/2022
كشور: روآندا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 671434
خدمات چاه‌پیمایی و ذخیره اطلاعات در میدان نفتی نهروان، شرق بغداد
تاريخ انقضا 24/02/2022
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 671433
تامین ماژول‌های تولید نفت Oil Producer Modules میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 07/03/2022
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 671432
تامین تجهیزات ایستگاه‌ CPF1, CPF2, CPF3 & SWPE1 میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 16/02/2022
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 671431
تامین غرفه پیش‌ساخته جهت پَدهای چاه (مدت 2سال) میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 15/02/2022
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 671428
نوسازی شبکه های فاضلاب 10 ناحیه، پروژه آب و بهداشت عمومی داکا
تاريخ انقضا 15/03/2022
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 671427
طراحی، تامین، احداث، نصب و راه اندازی 8 پست برق 33/11kV در کومیلا
تاريخ انقضا 16/02/2022
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.