بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 683515
تکمیل سامانه سیگنالینگ ترافیک جهت پروژه حمل و نقل شهری وینتیان
تاريخ انقضا 16/02/2023
كشور: لائوس
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 683514
توسعه سامانه مدیریت فاضلاب اورگنج، پیتناک و خیوه در منطقه خوارزم
تاريخ انقضا 27/02/2023
كشور: ازبکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 683513
ارتقاء سامانه آبرسانی ناحیه قره اوزاک، پروژه توسعه آب در منطقه غرب
تاريخ انقضا 27/02/2023
كشور: ازبکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 683512
طراحی، ساخت و توسعه تصفیه خانه آب کوراش‌خانه، پروژه آب نمنگان
تاريخ انقضا 27/02/2023
كشور: ازبکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 683511
توسعه سامانه مدیریت پساب‌ها در ناحیه قرشی، پروژه فاضلاب کشک‌دریا
تاريخ انقضا 27/02/2023
كشور: ازبکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 682619
تامین تجهیزات جهت مکانیزاسیون مدیریت مراکز کشاورزی در منطقه ریما
تاريخ انقضا 10/01/2023
كشور: نیجریه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 682618
نوسازی شبکه های آب و فاضلاب و آبگیرها و نصب کنتور در منطقه کولاب
تاريخ انقضا 10/01/2023
كشور: تاجیکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 682617
احداث و تجهیز ایستگاه پمپاژ و نصب و تقویت کانال‌های آب در منطقه نابل
تاريخ انقضا 10/01/2023
كشور: تونس
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 682616
تامین، نصب و گسترش پست‌ برق 110/30kV در نیاگاتار، گابیرو و گیومبی
تاريخ انقضا 13/01/2023
كشور: روآندا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 682615
طراحی، تامین، نصب و راه اندازی پست برق 132/33/11kV در پوکهاریا
تاريخ انقضا 17/01/2023
كشور: نپال
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.