بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 648067
احداث جاده ارتباطی فونگ‌هونگ به بزرگراه، پروژه توسعه شهرهای سبز
تاريخ انقضا 25/02/2020
كشور: ویتنام
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 648066
تامین، نصب، راه اندازی و اجرای ایستگاههای شارژ خوردروهای الکتریکی
تاريخ انقضا 06/03/2020
كشور: نپال
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 648065
احداث ساختمان‌های مدیریت سامانه های آب و بهداشت در مناطق مختلف
تاريخ انقضا 20/02/2020
كشور: نپال
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 648064
تامین تجهیزات تکنولوژیک، الکتریکال و محصولات شیمیایی جهت ترکمن‌گاز
تاريخ انقضا 06/03/2020
كشور: ترکمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان روسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 648063
تامین انواع تجهیزات، ماشین آلات و قطعات جهت بکارگیری در صنعت نفت
تاريخ انقضا 02/03/2020
كشور: ترکمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان روسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 648062
تامین تجهیزات الکتریکال، کنترل و اندازه گیری و مصالح جهت صنعت نفت
تاريخ انقضا 28/02/2020
كشور: ترکمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان روسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 648061
تامین لوله، تجهیزات حفاری و محصولات شیمیایی جهت صنعت نفت و گاز
تاريخ انقضا 27/02/2020
كشور: ترکمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان روسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 648058
طراحی، تامین، احداث، نصب و راه اندازی نیروگاه خورشیدی 23MW ناصریه
تاريخ انقضا 20/04/2020
كشور: سوریه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 648057
طراحی، تامین، احداث، نصب و اجرای نیروگاه برق خورشیدی 40MW جندر
تاريخ انقضا 20/04/2020
كشور: سوریه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 648056
تامین و نصب (کلید در دست) پست انتقال برق 20/66/230KV در لاذقیه
تاريخ انقضا 23/02/2020
كشور: سوریه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.